Walmart là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới và là công ty lớn nhất thế giới về doanh thu, với hơn hai triệu nhân viên và 20.000 cửa hàng tại 28 quốc...