028 999 888 68 longnguyen@alokaka.com
Ký kết hợp tác chiến lược ITAN & PROPCOM 28/04/2022

Ký kết hợp tác chiến lược ITAN & PROPCOM 28/04/2022

Sáng ngày 28/04/2022 vừa qua, tại văn phòng Propcom đã diễn ra sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa ITAN và Propcom. Với sự phát triển và ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực kinh doanh ngày càng mạnh mẽ, thì ngành bất động sản cũng không thể thiếu, “Proptech sẽ...