028 999 888 68 longnguyen@alokaka.com

Sáng ngày 28/04/2022 vừa qua, tại văn phòng Propcom đã diễn ra sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa ITAN và Propcom.

Với sự phát triển và ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực kinh doanh ngày càng mạnh mẽ, thì ngành bất động sản cũng không thể thiếu, “Proptech sẽ sớm không còn là một khái niệm mới lạ. Công nghệ sẽ được nhúng vào tất cả các khía cạnh của bất động sản”.

Để thúc đẩy ứng dụng nền tảng số hiệu quả trong lĩnh vực bất động sản, cần có một sân chơi mở, giải quyết các bài toán mới, để có thể tích hợp một hệ sinh thái đi từ xây dựng, quản lý, mua bán và sở hữu các tài sản. Bên cạnh đó, cũng cần liên kết với nhiều lĩnh vực khác đan xen như là FinTech (financial technology), InsurTech (insurance technology), Smart Real Estate… tạo nên một cuộc cách tân đột phá mang đến cho khách hàng có được trải nghiệm tuyệt vời với tài sản là ở mọi nơi, và cho mọi người ở đa lãnh vực đều có thể tiếp cận, mua bán, sử dụng và tạo thêm nhiều giá trị bền vững.

Nhằm hiện thực hoá Proptech vào thị trường Việt Nam, Mạng lưới chuyên gia tham vấn CNTT – ITAN cùng với Propcom ký kết hợp tác chiến lược, sự kiện này sẽ khởi đầu cho các hoạt động chia sẻ, dẫn dắt vào tạo nhiều ưu đãi về mặt tri thức, công nghệ và cả tài chính cho hai bên, và cả cho các thành viên, cũng như các doanh nghiệp đối tác tham gia đồng hành.

Chào mừng, tất cả thành viên quan tâm tham gia vào sân chơi Proptech Việt Nam.

Share This