028 999 888 68 longnguyen@alokaka.com
Thương mại điện tử lên ngôi, và đâu là cách các nhà bán lẻ truyền thống Trung Quốc chống lại công nghệ?

Thương mại điện tử lên ngôi, và đâu là cách các nhà bán lẻ truyền thống Trung Quốc chống lại công nghệ?

Thương mại điện tử lên ngôi, và đâu là cách các nhà bán lẻ truyền thống Trung Quốc chống lại công nghệ? Người tiêu dùng Trung Quốc thích mua sắm trực tuyến. Và không có gì lạ – nhờ thanh toán di động và hậu cần nhanh chóng, người tiêu dùng có thể đặt hàng tạp...